איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי (גורפיין) ליאורה   דרובין חנה ציפה   קרניאל (לוקשין) ברכה
גורפיין אורי   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון    
דודזון (ורונה) נורית   לנדה (ברלינגר) רחל