איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איילון רות   וולפר יורם   פורת (אמיר) צפורה ציפה
ארליך משה   וינטר (הייפרט) צפרירה   פלדי (גרשוני) עדינה
ביגר (בקר) עדנה   וקסלר יהושע   פרידברג (גיסין) אילנה
בר חובב   חוינה יעקב   פרידמן שמואל דוגו
ברדן עמנואל   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה   רוזן יגאל
גולני עמוס   לוי (כהן) רוזה   רון כסה (ביבו) כרמלה
דודיס (אפשטיין) אתי אסתר   ליבוביץ (שרף) יהודית   ריינגולד גדי
הייפרט (חוינה) יוכבד   סניור איריס   רשף (טרויהולד תורן) עדנה
וויין ביל   פורת (פרשקובסקי) אמציה   שקד (גרייצר) אסתר