איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן (שפיר) אילנה   גורן (גוטהלף) מרגה   סגיס (אלימלך) נצחיה סול
אפרת (שילר) מיה   דיקמן (לוקץ') אילנה   סולימן מוניקה
ארקין (דנציגר) מרים   וולפרט רחל   פופל (רחלסון) אסתר
בר (שמיר) עדנה   ורש (בלס) ורה   פפירמייסטר דב ברל
גולדברג אורנית   חומה שפירא עפרה   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה
גולן (אברמוביץ) טלי   טרבלוס (זמסקי) תמר   רימר (רוטלידג) צבי דסמונד