איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייזן (שפיר) אילנה   גורן (גוטהלף) מרגה   סולימן מוניקה
אפרת (שילר) מיה   דיקמן (לוקץ') אילנה   פופל (רחלסון) אסתר
ארקין (דנציגר) מרים   ורש (בלס) ורה   פפירמייסטר דב ברל
בר (שמיר) עדנה   חומה שפירא עפרה   רובוצ'ק (צינדר) צילי ציציליה
גולדברג אורנית   טרבלוס (זמסקי) תמר   רימר (רוטלידג) צבי דסמונד
גולן (אברמוביץ) טלי   סגיס (אלימלך) נצחיה סול