איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אניב (אנוקוב) לוי   טורקיה אברהם   פרנק עמירם
בן עוזיאל אבנר   יהלום (דימנט) יעקב   צורי יוסף
הדני (דויטש) כרמי   נאירנר אליעזר   שיפריס ראובן