איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קצוביץ (גולדברג) יעל   רפפורט טוביה חיים   שני (בן אברהם) גאולה
קרוין טובה   רפפורט (נוסבוים) תמר   שניפר צבי
קריגר יריב   רשף (שפירא) רחל   שנק משה
קרניאלי (נגלברג) לאה   שובל בלהה   שפינר (מוסטר) אופירה
קרסקס גבריאל גבי   שווארץ (רויטר) רבקה   שפר (פסלר) רותי
רבינוביץ (שולמן) נורית   שחם שלגי (ביגלאייזן) נורית   שקולניק דרור
רוגוטנר דרורה   שטין יונה   שר (כהן) ברכה
רוזן (רוזין) מתניה   שטינבך (וקסלר) גיליה   שריר (קראוס) טלילה
רוזנפלד שפרה   שינוק (תגר) דבורה   שרמן (לוין) זהבה זזי
רויטר (פוחצ'בסקי, יניב) ורדית שרון   שלו (גבעתי) אורית   שרן (אלגיסר) עדנה
רון (אוסטשינסקי) עדנה   שלו (בר) רונית   שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
רז (ניר) אהובה   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה   תגר (הירשפלד) עליזה
רז (בורק) אילנה   שליט"א (שליטא) ישראל   תלם (הורויץ) זיוה
רזי (רוזנברג) זיגי שלמה   שמאי (גרינשפן) שרית   תמרי (רוזנטהל) רות
ריבה רינה טובה   שמעוני (שמעונוביץ) דוד   תמרי יוגב נעה
ריגר (אבולעפיה) אלישבע   שמעוני זיוה    
רסינסקי (רוזנר) רבקה   שמעוני שמואל