איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ניב (דרור) נגה   פוליאק מרים   צדיק (זילברשטיין) נגה
ניב (צייזלר) נגה   פורמן (בן אליעזר) אורלי   צור (גורדון) אראלה רלי
ניפקר (שולברג) יפעת   פטיש (פוטשמכר) יוסף   צור (קרניאל) רותי
נכוני (ניקר) משה   פטר (פינקלשטיין) טובה   צורי יוסף
נמירובסקי (בוקס) צלילה   פייגין (גלוברמן) כרמלה   צייזלר (בלובשטיין) יפה
נפחא שרגא   פיס (אביוב) תרצה   צלליכין (גולדמן) רוחמה
נתיב ישראל רולי   פישביין (סרבניק) לאה   צפרוני (אבולעפיה) שולמית
סגל גמליאל גמי   פלסר (גוטפריד) שרה   קביזון (אברמוב) פנינה
סגל יוסף   פס (קראוס) מיכל   קובדן (מוסקוביץ) יעל
סגל (סימינובסקי) עדה   פפירמייסטר (פרליס) הלנה   קובילוב (גולדברג) שרה
סגל (חובב) רותי   פרוינד (לביא) מרים   קויפמן עטיה
סופר (עצמון) מירה   פרוכטמן (פישביין) ורד   קולודנר (דודזון) יעל
סימון בן   פרח צבי   קוצר (קנייבסקי) בתיה
סלואן (פרנקנשטין) אסתר   פרחי (פישביין) אביבה   קיטררו (שפירא) ענת
עופר (דודזון, הרשקוביץ) נחמה   פרידמן (מיטליס) חנה   קליין (אנגלברג) שרה
עזרוני (קפלון) שרה   פרידמן (ציברסקי) פועה פעיה   קלס מנחם מנדל
עמיר עדי   פרס ישעיהו   קלס מריימי
עצמון (וייסנברג) צבי   פרשוב (מזרחי) שולמית   קנה (איז'אק) יהודית
פאר (גרינהוט) אסתר תיאה   פרשקובסקי (דודזון) דליה   קנר (אבולעפיה) מרנינה
פוחצ'בסקי (רוזנטל) יוספה   פרשקובסקי (סלומון) דליה   קפלון (לוין) דליה