איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חגין (שוורצבלט) אלכס   ירושלמי א.   מאור (יברבוים) רות
חומה (יוסף) פלורי   ישורון (יאפו) מרים   מדליה סופיה
חומסקי (ליפקין) הדסה   כדר (פרוור) נעמי   מור (שוקלנדר) עדנה
טפר (רוזנטל) יעל   כהן אמציה ברוך   מור שמריהו
טרריקין אולגה גולדה   כהן (רסינסקי) בלהה   מושין שמואל
ידלין נפתלי   כהן מאיר נחמיה   מיוחס (דשבסקי) נעמי
יודילוביץ דוד   כהן (פרשוב) עדי   מילר (אוורבוך) ורד
יוסיפון (יוסביץ) דב   כהן (טפר) עמליה   מלוביצקי (טומשין) בלהה
יזהר (זוסמן) יהודית   כהן (שפילגברג) צפורה   מלחי טל
יזרסקי (וולמן) חנה   כהן קלוד   מלכוב (רבינוביץ) נחה
יזרעאלי (קובנסקי) בלהה   כספי דוד יעקב   מרגלית (מרגוליס) משה
ימפולסקי אהרון   כפיר (זייגר) יפה   מרוז (אופק) לאה
יניב (מבורך) לבנה   כץ מרדכי צבי   מרקוביץ (המבורגר) נעמי
יסקי (גורדון) רות   לב אריה   נבון (פסטרנק) רחל
יעבץ זאב   לדיזנסקי יצחק   נגה (אהרוני) רבקה
יעקבזון יוסף יעקב   לובמן יעקב   נוימן (גבין) ניצה
יערי (ון-דר-וולדה) שמואל (סמי)   לויטן (רבינוביץ) רבקה   נוישטיין (וילנר) רות
יפעת (טוניס) חסיה   לוין (שינברג) יוליה   נחמוני (קלמוביץ) מלכה
יצחקי ראובן   לוין יעקב   ניב (דרור) נגה
יקותיאלי (קיפניס) זמירה   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית   ניב (צייזלר) נגה