איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
חגין (שוורצבלט) אלכס   יצחקי ראובן   לוין יעקב
חומה (יוסף) פלורי   יקותיאלי (קיפניס) זמירה   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית
חומסקי (ליפקין) הדסה   ירושלמי א.   מאור (יברבוים) רות
טפר (רוזנטל) יעל   ישורון (יאפו) מרים   מדליה סופיה
טרריקין אולגה גולדה   כדר (פרוור) נעמי   מור (שוקלנדר) עדנה
ידלין נפתלי   כהן אמציה ברוך   מור שמריהו
יודילוביץ דוד   כהן (רסינסקי) בלהה   מושין שמואל
יוסיפון (יוסביץ) דב   כהן מאיר נחמיה   מיוחס (דשבסקי) נעמי
יזהר (זוסמן) יהודית   כהן (פרשוב) עדי   מילר (אוורבוך) ורד
יזרסקי (וולמן) חנה   כהן (טפר) עמליה   מלוביצקי (טומשין) בלהה
יזרעאלי (קובנסקי) בלהה   כהן (שפילגברג) צפורה   מלחי טל
ימפולסקי אהרון   כהן קלוד   מלכוב (רבינוביץ) נחה
יניב (נוימן) איריס   כספי דוד יעקב   מרגלית (מרגוליס) משה
יניב (מבורך) לבנה   כפיר (זייגר) יפה   מרוז (אופק) לאה
יסקי (גורדון) רות   כץ מרדכי צבי   מרקוביץ (המבורגר) נעמי
יעבץ זאב   לב אריה   נבון (פסטרנק) רחל
יעוז (כץ) תמרה תמי   לדיזנסקי יצחק   נגה (אהרוני) רבקה
יעקבזון יוסף יעקב   לובמן יעקב   נוימן (גבין) ניצה
יערי (ון-דר-וולדה) שמואל (סמי)   לויטן (רבינוביץ) רבקה   נוישטיין (וילנר) רות
יפעת (טוניס) חסיה   לוין (שינברג) יוליה   נחמוני (קלמוביץ) מלכה