איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טפר (רוזנטל) יעל   כהן אמציה ברוך   מושין שמואל
טרריקין אולגה גולדה   כהן (רסינסקי) בלהה   מיוחס (דשבסקי) נעמי
ידלין נפתלי   כהן מאיר נחמיה   מילר (אוורבוך) ורד
יודילוביץ דוד   כהן (פרשוב) עדי   מלוביצקי (טומשין) בלהה
יוסיפון (יוסביץ) דב   כהן (טפר) עמליה   מלחי טל
יזהר (זוסמן) יהודית   כהן (שפילגברג) צפורה   מלכוב (רבינוביץ) נחה
יזרסקי (וולמן) חנה   כהן קלוד   מרגלית (מרגוליס) משה
יזרעאלי (קובנסקי) בלהה   כספי דוד יעקב   מרוז (אופק) לאה
ימפולסקי אהרון   כפיר (זייגר) יפה   מרקוביץ (המבורגר) נעמי
יניב (מבורך) לבנה   לב אריה   נבון (פסטרנק) רחל
יסקי (גורדון) רות   לדיזנסקי יצחק   נגה (אהרוני) רבקה
יעבץ זאב   לובמן יעקב   נוימן (גבין) ניצה
יעקבזון יוסף יעקב   לויטן (רבינוביץ) רבקה   נוישטיין (וילנר) רות
יערי (ון-דר-וולדה) שמואל (סמי)   לוין (שינברג) יוליה   נחמוני (קלמוביץ) מלכה
יפעת (טוניס) חסיה   לוין יעקב   ניב (דרור) נגה
יצחקי ראובן   לנדוי (פנחסוביץ) שולמית   ניב (צייזלר) נגה
יקותיאלי (קיפניס) זמירה   מאור (יברבוים) רות   ניפקר (שולברג) יפעת
ירושלמי א.   מדליה סופיה   נכוני (ניקר) משה
ישורון (יאפו) מרים   מור (שוקלנדר) עדנה   נמירובסקי (בוקס) צלילה
כדר (פרוור) נעמי   מור שמריהו   נפחא שרגא