איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גורדון אריה לייב   הוברמן (ציפרשטיין) אסתר   וויט מרים
גורן תמר   הוכמן (רבינוביץ) שרה   וויין (רוזין) עליזה
גורנברג (פיינסוד) רחל   הופמן שלמה   וולפר (וינברג) לי
גלנטה רפי   הורביץ הרצל   וולפרט (גורנצקי) אביבה
גניס (ליטבק) שושנה   הורביץ (ליברמן) נסיה   ויטנברג (גרוסמן) אורה
גרינבלט מנחם   הורביץ (קנטור) שושנה   ויטנברג (פינק) איטה
גרינפילד (סיבהי) צפורה   הורוביץ גבי גבריאל   וילבוש (וילבושביץ) זהרה
גת (טרכטנברג) זיוה ויקה   היגינס ראלף   וכסלר (גיסין) שפרה
דגה (זילברשטיין) ענת   הילזנרט (שנקר) בתיה   זוסמן (תרשיש) מרים
דגני (סגל) נעמי   הימן (ארן) אביבה   זיגר (פבין) דליה
דהאן נעים   הירש (גבין) אורה   זיו (לינדן) אילה
דודזון (פרלמוטר) רותי   הכהן (פוזנר) שפרה   זיו הרשקוביץ (טרכטנברג) ניצה
דייקן (רפפורט) שפרה חיה   הלבץ רחל   זיידמן (גולדברג) חיה
דכתר (דכטר) אידה   הלוי אהרון   זילמן (דיסטנפלד) אהובה לובה
דמארי יהודית   הלוי דבורה   זינגר יעקב מרדכי
דנין שרה   הלוי דניאל   זקהיים (ברשבסקי) נירה
דפנה משה   הלוי עמירם   זקס אליעם
דרור (פולק) חוה   הלוי (רוזנבלום) רות   זקס (לינדן) נגה
דרור (טומשין) מרים מינה   הלל (לוין) זהבה ווי   חביב (לוין) שולמית
הובר שמואל יהודה   הרמתי רבינוביץ שמואל   חברון (שמרלינג) נעמי