איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולינקי אברהם   וילבוש (וילבושביץ) נחום   פלד (פופקו) ארנון
אלמליח סימן טוב   חסיד שרון   פלוטקין איתן
אנטין נח   לנסקי אורי   פסטרנק פנחס פיני
ארד נתן   מאייר שמואל   קזושנר אהרון
בלקינד נעמן   מושין שמואל   רגיניאנו דרור
בר און בן בנימין   מילר זאב   רוזנטל דן
ברס משה   מצקין אברהם   שחם ניצן
גולדברג בנימין זאב   עזרוני עמירם רמי   שמואלזון ישה יעקב
גורביץ חיים   עירון צפריר   שפירא ישראל
הוכמן מרדכי   פאפו יעקב   שר שרגא
הורביץ אבינועם   פאפו יצחק   שרון אבנר
הירשברוך פרץ   פאפו מאיר מוריס    
הנאור עופר   פיס (צוקי) אליצור