איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה אבנר   בר נועם איתן   פישר משה
אדר (רבינוביץ) יוסף יוקה   גינזבורג נח   פרידמן גיא משה יעקב
אוארבך יואב יובי   זילברמן רן   צ'רנוב יוסף
ארז (ויטורז') עודד   זמבל אהוד   צוקרמן רון
אשור גל   זמיר (זוסמנוביץ) דניאל   קטוביץ יעקב קובה
בלוך בנימין   מימון דב בוריס   קימל נתן טוני
בלנקמן בן ציון בנו   נאמן רמי   קלנר דב פטר
בנינסון עמנואל   פינברג דניאל   שושן חיים