איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה עודד   הילזנרט איל   צוקרמן יעקב
אוסטרוויל יוסף   זילברשטיין גיל   קריצמן אמנון
אמיר (אבולעפיה) גדעון   זרחי (מזרחי) יעקב   קריתי דני
ארד (קופרמן) אמנון   לשם אבי   רוגל (וקסלר) מיכאל
אריה נינו   נחמוני עודד   ריכטר יצחק
בן דור (בונודו) עזרא עזי   ניר אהוד   שורצברג הראל
גלז רוברט   סבן חיים   שלוי שלמה
דרובין מאיר   עצמון (יוסי) יוסף