איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונוביץ ישראל   זמסקי אליעזר   קלוצמן מיכאל
אהרוני עמיקם   ירוסלבסקי שמואל   קלפטר יוסף
אלבר רון   לוי אליעד   קפלון עמיהוד
גורדון עמירב   לויליכט ישראל   שחר אריה
וולטמן יואל קנט   פיינס אלכסנדר