איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונוביץ ישראל   זמסקי אליעזר   פיינס אלכסנדר
אהרוני עמיקם   חרש ארנון   קלוצמן מיכאל
אלבר רון   ירוסלבסקי שמואל   קלפטר יוסף
גורדון עמירב   לוי אליעד   קפלון עמיהוד
וולטמן יואל קנט   לויליכט ישראל   שחר אריה