איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן צבי (יכין) רותי   יצחקי (זלצמן) יעל   רוטמן (מן) נעמה
בן-בסט (שיינמן) גלילה   כץ (מושין) חנה   רזניק (בן דב) דפנה
גלעדי אורית   לבנטל קטי   שטנר (בורק) בתיה
גרינברג (שפילמן) סיגל   מירצקי (צימבל) חנה    
יניב (גולדשטיין) ליאורה   פלג (המר) סולי