איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנור משה   ויניק מאיר   פיינס אלכסנדר
גורדון אריה לייב   טראוב עמוס   פלדמן דוד
גורדון יהושע   ישקולביץ ליאור   צור (צ'רנוב) יואל
הלוי אלקנה   מאייר דניאל   שלוי (שניידר) אליהו
הלוי (לוין) יעקב   מדליה אברהם יצחק