איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ זאב   גורדון אברהם זאב   יודלביץ ראובן
אברמוביץ (הוכמן) מנחם מנדל   גורדון זאב   כהן משה אהרון
אברמוביץ מרדכי   גינזבורג נח   כהן שמואל
אוסטשינסקי שמואל   גינזבורג שניאור זלמן אליעזר   כהנסקי מרדכי
איזנבנד לוי יצחק   גיסין אריה לייב   לובמן משה
אמציסלבסקי יהודה לייב   דודזון (ריבקינד) מנחם מנדל   לוין אשר
באביטש ליפא   דרובין יואל   לזרוב (לזרוף) אברהם
בלקינד שמשון   הורביץ גרשון   ליבונטין הכהן (לבונטין) צבי
בן זאב אהרן רוני   היסמן שרגא פיבל   מדליה אברהם יצחק
בן זאב (אברמוביץ) שמעון   הלל הלל   מרקוס אברהם
בן כהן (פריזנט) צבי   הלל יצחק   סגל דוד
ברד אברהם   הלל נפתלי אברהם   סגל זליג
ברניצקי (ברלניצקי) אבא   הרכבי אלכסנדר   סגל ראובן
ברניצקי (ברלניצקי) חיים   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   סימינובסקי משה
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   וכסלר משה   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה
ברניצקי (ברלניצקי) נתן   זיגר אריה לייב   פישלזון יצחק
גולדברג יצחק ליב   זיגר שלמה   פנחסוביץ מרדכי
גולדנברג בנימין   חביב לובמן (בוריס) דב אברהם   פפירמייסטר אהרון
גולדשטיין אריה לייב   טוליפמן אלכסנדר זלקינד   פפירמייסטר ברוך
גולדשטיין משה   טופורובסקי משה   פפירמייסטר דב ברל