איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביגלמן פרץ   זיסמן מייקל   נוישטיין דוד
ביגר יורם   יושע שמואל   סופר מרדכי
בקר אלכסנדר   ישעיהו אבינעם    
גינצבורג דוד   מרקוביץ אברהם