איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גוטהילף (פלוטניק) תמר   מנקס רום (פרומקיס) חנה   רום (לישנסקי) עבריה
גורן (גורביץ) מינה   סמואל אדית   רונן רות
גייל וודרוף רימונה   סמואל אוה חוה   שטרסברג (ויינר) רונית
גן (עראקי) ציונה   פורטר אלישבע   תיק (בולקינד) איריס
חסיד (וינר) הדס   פינס (ימפולסקי) רות   תמרי (גרשוני) נאוה
חרש צפורה   צור (בן דוד) פנינה    
לוי (רשף) ענבל   קופלביץ (רבינוביץ) רחל