איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוזי (גנץ) אריה   מוסקוביץ צבי צביק'ה   פרידברג אורי
דנקנר משה   פולק דורון   קובדן פליקס
מוסקוביץ זאב   פולק שלום   שטמר אבנר