איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופנהיים גדעון   לבב (ליבוביץ) גדעון   שלו (וינשלבוים) אבנר
בר נס רענן   פלג ניצן   שליטא דוד
גכטמן גדעון   פלד מרדכי מוקי   שפריר אהוד
כהן אהרון   פרסוב שמואל   תיק גד