איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברקוביץ אילן   ירושלמי נתן שמואל   רזניק משה
הדר מרדכי חיים   לרר יעקב   רשף (פישר) ברוך
יעקובי דוד
הורים: צבי, אסתר; בת זוג: אסתר
  קורץ ליאון    
יעקובי דוד
הורים: בן ציון, שרה; בת זוג: שרה זלמה; לידה: 1933
  קרני (וולובלסקי) אשר