איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אפרים יצחק   נעם (זוסמן) יחזקאל   פלטין יוסי
הראל (ויס) יהודה   סולומון יצחק   רהב יורם
זמל חיים היינץ   פישביין ישראל איזי