איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופק (פופיק) נתן   וינשטיין מרדכי   פייגלזון ראובן
אלוני (דמב) זאב   חן חיים   פיכטלברג איתמר
ארם ברוך   טבק דב בוריס   צוקר יצחק
בורוכוביץ שלמה   כהן דב   צימרמן ישעיהו
בן דוד ישראל   כהן יוסי   קירז'נר יצחק
בראונשטיין שמואל   לנדאו צבי   רחמים מרדכי
גורודנציק אברהם   מילטין דב   ריכטר רפאל
גיספן סעדיה   מלין שמואל מולה   רשף (פישר) ברוך
הירש משה מרטין   סגל דניאל    
הרמן דוד   סלובוצקי אגון יהושע