איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופק (פופיק) נתן   הרמן דוד   סלובוצקי אגון יהושע
אלוני (דמב) זאב   חן חיים   פייגלזון ראובן
ארם ברוך   טבק דב בוריס   פיכטלברג איתמר
בורוכוביץ שלמה   כהן דב   צוקר יצחק
בן דוד ישראל   כהן יוסי   צימרמן ישעיהו
בראונשטיין שמואל   לנדאו צבי   קירז'נר יצחק
גורודנציק אברהם   מילטין דב   רחמים מרדכי
גיספן סעדיה   מלין שמואל מולה   ריכטר רפאל
הירש משה מרטין   סגל דניאל   רשף (פישר) ברוך