איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אמיר (הרפז) זיוה   ילובסקי (שיינס) יפה שיינה   סתוי (ברניצקי) שולמית פיתה
בשארי יונה   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה   פיטל (אלמוג) נילי
גרינבלט (אברבנאל) דבורה   כהן (הכסטר) בתיה   פלדמן (בלומברג) חיה
הוברמן (זיסל) מרים   כהנובסקי (ינובסקי) יוכבד   פרנק (תשבי) חנה
הלל אסתר   לביא (הייפרט) נעמי   פרנק (כהן) שולמית
הר ציון (אברמסון) רותי   לוטן (מורבין) אסתר   צלניקר (קפלן) צפורה
הרפז הגר   מיוחס (סרנגה) שרה   קטלובסקי (בנד) שולמית
הרפז (פופל) שפרה   מעברי (טביב) רחל   קפלון (קריצ'בסקי) פנינה
זילברשטין (בן עוזיאל) מרגלית   נחמיאס צפורה ציפי   קרסנשטיין (דשבסקי) מניה
טרויבה רחל   סלונים (שלאין) חנה   רוטשילד (יעקובי) תהילה