איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פריטל (פרמולניק) מנחם   קטלן נתן   רוחה יהונתן
פרנק גדעון   קלר אשר   רוטשילד שלמה
פרנקל יוסף   קסנר אריה יחזקאל   רותם (ורטהיים) יוסי
פרשקובסקי עזריה   קפלון יעקב   רזורק יעקב
צ'רנוב דב   קפלון שמואל   ריבלין ליפא
צביאלי שרגא   קרוין אברהם   רייזברג משה
צוקרמן יואב   קרסנשטיין יוסף   רפפורט דוד
צוקרמן עשהאל   קשת (קירז'נר) משה   רפפורט משה
צליל (צלליכין) דוד   רבינוביץ אברהם יצחק   רצון (בן זכריה) משה
צלליכין ינון   רבינוביץ יהודה   שאול אהוד
צלליכין יצחק חיים   רבינוביץ משה קופמן   שמוטקין בנימין
צלליכין עמוס   רבינוביץ נח   שמשוני (סמסון) שלמה
צמרי (וולובלסקי) איסר   רובשקין שלמה   שנידר (שניידר) אלכסנדר שורה
קוטב יעקב מרדכי   רודן דרור   שניפר צבי
קוצ'רסקי דוד   רוז'נסקי אבשלום   שפרן יצחק
קורן הלל   רוזין עמנואל   שקולניק משה
קזושנר אברהם יחיאל   רוזן אדם   שר יוסף
קזושנר אהרון   רוזן (רוז'נסקי) עופר   שר שמעון
קטלובסקי שמואל   רוזנפלד אמנון   תמרי אריה