איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ליובין שמואל זלמן   נורדשטיין מנחם   עופר (הרשקוביץ) שמעון
לייב אבי   נחמוני (שמוץ) אליקום   עוקשי שלמה סלימן
לינדן יעקב   נחמיאס רן   עראקי מאיר
לנדוי יוסף   ניימן דוד   עראקי (בן פנחס) שלמה
מבורך (אוסטרובסקי) משה   ניצן (גולדברג) ראובן   עשרי משה מוסא
מוגרבי יהודה   סגל יושבעם   פוחצ'בסקי אליסף ספי
מורבין יעקב   סגל משה   פוחצ'בסקי אלישיב
מושלין יוסף   סולימן מרדכי   פוחצ'בסקי מאיר
מזובר משה   סיבהי יוסף   פיטל ישראל
מזרחי בן ציון   סיבהי שלום   פיין אבשלום
מזרחי ירמיהו רמי   סיטקוב אריה   פיין יעקב
מזרחי ישראל   סלומון בן ציון   פינברג הר-תפארת יוסף
מימון שמשון   סלומון בנימין   פינשטיין (וירצר) יונה צבי
מיצמכר אברהם   סלונים שניאור   פינשטיין יעקב ישראל
מלחי (זלצמן) ישראל זולץ   סמסונוב אריה   פישביין מרדכי
מנצור (כוזור) זכריה   סניור דוד   פישר יוסף
מעברי אהרון   ספקטור אריה   פלדמן אמנון
מרגלית דוד   ספקטור חיים   פניק דוד
מרקוביץ משה חיים   ספקטור מאיר   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה
נוימן יוחאי   עוג'ן סעדיה   פריטל (פרמולניק) מנחם