איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
וולפרט אורי הלמוט   טרויבה צבי   כהן מרדכי
וינברג זלה   טרכטנברג אלחנן אליק   כהן שמריהו
וינברג יעקב   טרכטנברג יצחק   כהנא אפרים שמואל
וינברג ישעיהו   טרכטנברג (יחיאלי) עזרא   כהנובסקי אהרון
וינר אברהם   טרכטנברג שי   כהנסקי יהושע יעקב
וישנבסקי מאיר   יודוביץ יהודה   כמוס צדוק
זוסמן בנימין   ילובסקי אברהם   כספי חיים
זוסמן גבריאל   ים שחור (צרמנוביץ) אברהם   לב ארי מיכה
זיגר מתניה   ימפולסקי אהרון   לבה ישראל
זילברשטיין מרדכי   יניב (ינובסקי) יעקב   לוטן אריה
זילברשטיין עמי   יניב (פוחצ'בסקי) מיכאל מיכה   לוי ברוך ברונו
זלסקי שרגא פדיה   יעקובי אוריאל   לוין חיים
זלצמן מנחם מנדל   יעקובי שאול   לוין חנוך
זמיר (זוסמנוביץ) תיאודור   יצחקי ארנון   לוין מיכאל
זמסקי מאיר   כהן (ג'נח) אהרון   לוין משה
זרחוביץ יעקב קופל   כהן אהרון   לוין עמיאל
חובב (ויליניץ) מאיר   כהן בועז   לוין שמואל
חובב (ויליניץ) צבי   כהן זכריה   לוקשין (אברהמי) דב
טביב משה   כהן יאיר   ליובין אבשלום
טוליפמן דוד   כהן ירמיהו   ליובין משה