איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גדיש (גולדנברג) מאיר   גניס יגאל   הירשפלד יעקב
גדסי (בן ראובן) אפרים   גרינבלט דב   הכהן הלל
גודני נתן   גשרי משה   הכהן עראקי שלום חבקוק
גוטמן יהודה   דהן אסף   הלוי בנימין
גוטמן יצחק ניסן   דהן דוד   הלוי יעקב קובי
גולדנברג משה מוסה   דודזון אבישי   הלוי משה
גולדשטיין מנחם   דודזון אבנר   הלוי קראוני מחלי
גור אריה דוד   דודזון מנחם חם   הלל הלל
גורביץ אהרון   דודזון (משקה) מנשה   הלל ירמיהו
גורדון מרדכי   דויטש שבתאי   הלל ישראל
גורן אבנר   דרור יוסי   הלל עמיקם
גורן (גרינבלט) אהרון   הוברמן אברהם צבי   הלפרין אילן
גורן (גרינבלט) אורי   הוכמן אריאל   הר ציון מאיר
גיסין אבשלום   הורביץ אמנון   הרפז הרצל
גיסין אלדד   הורביץ דוד   הרפז עודד
גיסין דב   הורביץ צבי   הרפז (גולדנברג) שלמה
גלוסקא סעדיה   הורוביץ הר ציון אליהו   הרשקוביץ ברוך
גלזר זוסיה   הייפרט מאיר מקס   הרשקוביץ מנחם מנדל
גלר ישראל   הילמן אורי   הרשקוביץ צבי
גניס זאב וולודיה   הימן אליהו   וויט (ויס) יהודה