איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   עוקשי סעדיה סעיד   רייך רבקה
טפר נחום   פלדקליין זאב וילי   שרצ'יק ווילי
ליפשיץ אליהו   פרנקל יצחק   שרצ'יק (קופלר) קלרה
סיבהי שלום   רייך יהודה