איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן ברוך (רבינוביץ רמז) ברכה   הרשקוביץ (מנדילוביץ) עדה איידל אלטה   עראקי (חדד) צביה
גולדנברג (סניור) רחל   מימון (מדהלה) שושנה שמעה