איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון אריה   בלובשטיין (בלוישטיין) משה   נתנוף שמעיה
אברמסון יוסף   ברויטמן חיים   פוחצ'בסקי חיים
אברמסון משה   גרשונוביץ חיים   פרוסקובר אברהם
אולינקי יצחק   הרשקוביץ ברוך   שאול יוסף
ארליך יוסף   וינוקור מתתיהו   שוורצמן (שווארץ מן, שווארצמן) מאיר
בונדר אליהו   ליטוינסקי יעקב אלחנן   שלומוביץ דוד
בונדר לוי יצחק   מימון אהרן   שליט דב
בוקסר ברוך   מימון משה   שפינר שלמה
בוקסר חרובי ליב אריה   נוישטדט חיים חייקל