איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אופנהיימר שלמה מולה   הילזנרט ארנון   רזי מתתיהו תיו
איכילוב חיים   לוי חיים   שוקלנדר זלמן סיומה
אמיר אהרון   פופקו אמיר   שיכמן זאב
גיטליץ זאב   רוז'נסקי משה