איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולינקין (מארקובה) חנה ניוניה   דמארי בושמי שושנה   פורת טובה
גולינקין (רפ) מרים   טאובר אמה   צייזלר גכטמן בת שבע
גורן עדנה   ליבונטין דבורה דוסיה   קרלן שרון
גרינפילד (סיבהי) צפורה   מורוצניק (פינברג) אידה