איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנברג יואב   דודזון מנחם חם   לסט גלעד
איילי גלעד   הלמן מנדל מנחם   נוימן פיליפ
בן ארצי (קוצ'רסקי) צבי   כנען (כהנובסקי) מיכאל   ניר עודד
בן דוד און   לוי משה מוריס