איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איזנבנד (ורשבסקי) מינדל   הירשפלד (וורנר) חיה מלכה   פרימן (אנגלישר) מרים
בלומברג לאה   הלל חיה שרה   קזושנר צפורה פייגה
גינזבורג (דובנוב) צפורה   חומה שרה טויבא   רבינוביץ שרה
גיסין (קאניסטרום) רבקה   כהן דובה   שליט (אהרונוביץ) שרה
גניס (ליטבק) שושנה   כהן (ברלניצקי, מדליה) מרים מניה מלכה   שפיצברג טובה
דודזון (קיימוביץ) חיה   מרקוביץ (ברקוביץ) רחל   שפירא שרה
דרובין חנה ציפה   סימינובסקי (גורדון) בלהה ועללה   תם (מוסאל) שושנה
הירשפלד (קרישבסקי) ברכה   פוחצ'בסקי (פינשטיין, נפש) נחמה