איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אילן (איל) חביבה   דויטשר (עומסי) ירדנה   כהן (אלקיים) שולה
בר לב (מוסאל) גאולה   ורדי (אבריצ'ר) פנינה   פאפו סליטרניק חנה
בר לב צבי   זוסמן (הרמן) יהודית   קופר (שיפריס) דפנה
גולן (חיטרוש) תקוה   זרקובסקי שמחה   שפינר (מושקוביץ) חנה
גורביץ (גולדברג) שרה   יעקובוביץ (ויס) אסתר