איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלמוז קיוויתי (זייצוב) זיוה   ימפולסקי (כגן) פניה צפורה   פוטרמן (בונים) זהבה גולדה
בובשובר (כהן) מרים   סולימן שושנה   צלניקר (קפלן) צפורה
הס (הוברמן) חנה   סימנסקי (טוכמן) קלרה   קירז'נר (בוכמן) יפה