איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אייכהולץ וילי זאב   יזרסקי דב   קובובי (קובוביצקי) שאול
בוטל (חדד) ברכה נדרה   לוינשטיין לואיס אשר   שטויער יעקב
ויסברג זאב   ליבנה (ברסמן) עמנואל   שינדלר ישעיהו
זלמנסון יהושע זאשה   פרידמן ניסן    
יולביץ זליג   צ'בן משה