איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אורנשטיין זליג   חיל גרשון   צור (אמיגה) דבורה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   חיריק שלום   רבינוביץ (מרק) גולדה מירל זהבה
גפלה ירוחם   יזרסקי צבי   רכטמן מנחם
הורנפלד שרגא   לייזרוביץ (מייטליס טננבאום) בינה   שובלי חיים
הס (ניישטיין) צילה   מזרחי יצחק   שינדלר ישעיהו
הראל (קניגסברג) צבי   נאור (מזרחי) בנימין בני   שרעבי משה
הראל (כהן) שמחה   עוגן (עוג'ן) מאיר   שרעבי שלום
וילנר קלרה חיה   פידלמן מתתיהו מתיס   תאומים פרנקל (אולבסקי) חנה