איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אולינקי יונתן   גלבוע (גלובצ'יק) עדו   לוין יוסף
בן צבי אחזיה   גלוזמן דב ברל   רוזנטל צבי
גוטמן שמואל חיים   דרור פרימן אליאל   שטיין זאב