איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ביגלמן שלמה   חבקין אפרים   פוטרמן אברהם שלמה
גולי שלום   חמוז כהן שאול   פרייזלר ליוש משה
גפלה חיים   מלכה עדי סעדיה   ריינגולד גדי
גפלה ירוחם   סולימן יעקב