איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב פנחס   זקן חיים   קזושנר אברהם יחיאל
אברמוב יוסי   מירצקי מאיר   רגוניס חיים
בנטל עוזי   סטולוביץ משה   שקולניק שריה
ברס יהושע שוקי   סניור יעקב    
דשבסקי דוד   פישמן ראובן