איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוצפ יצחק   גדסי (בן אפרים) סעדיה   לבנטל אברהם
אקוה (אכואע) דוד   המאירי (קרויטורו) דניאל   פישלזון יעקב דוב
בן-בסט בנימין   חזין דוד