איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אושדי מרים   גרין (סולימן) רחל   שפירא (גולדנברג) שרה
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   הדה (סולימן) שרה    
גולדברג (פרייס) שרה   נאירנר (ויסמן) נסיה נדיה