איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (רוטנברג גלילי) נעימה   ברוך אבינועם   שחם (קחם) שלמה
אוזי (גנץ) אריה   וואחטל חיים   שפי (שפיצר) דן
אנוקוב דוד   פוליאק ליאור    
בר גונן   רום (וורם) אורי