איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן יהודה (יונס) חמדה   פאר (לנסקי) נעמה   קרלינר (סיבהי) כרמלית
ברקוביץ (לוין) רבקה ריקה   פיקרסקי (יובל) מיכל   רוכמוטר (זקס) מרים
דואק נחמה   קדר (ריינגולד) יערה   שחם שלגי (ביגלאייזן) נורית