איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בקר (בן זאב) חסידה   הילמן שרה   לפידות (פרישטק) ביאטריס קוקה
בראון (כהן) גאולה   יהוד (כהן) נגה   רביב (ברקוביץ) עדינה
גולדברג (דמארי) רחל   כהן (לויוס) חנה   רוס (וקסלר) שולה
גור (בן עמי) כרמלה   כהן תלמה   שולמן (יעקבסון) אהובה