איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרוני גד   גרין גרז (טיטלמן) אורית   קצוביץ מנחם
אהרוני דן   וילסון תומר   רוסטמי מוטי
אורבך מיכה   נוטמן דוד   רשף ליאור
ברקן בנימין בני   סגל אריה   שליט"א דרור
ברקן טל   עציון שי   שפירא (פלדמן) הדר
גולדברג עטרה   פארן (פלג) יעל