איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שרעבי מנחם   שרעבי ענת   שרעבי שרה
הורים: יוסף, שושנה; לידה: 1931
שרעבי מרגלית   שרעבי פנינה   שרעבי (מזרחי) שרה
שרעבי מרדכי   שרעבי רותי   שרעבי שרון
שרעבי מרים
בן זוג: יואש
  שרעבי (גדסי) רחל   שרף אהרון ארתור
שרעבי מרים
בן זוג: חיים; לידה: 1858
  שרעבי (שובלי) רחל   שרף (שוורצמן) אלקה
שרעבי מרים
הורים: שלום, אסתר; לידה: 1924
  שרעבי רחל
הורים: שלום, אסתר; לידה: 1933
  שרף ארנה
שרעבי מרים
בן זוג: יששכר; לידה: 1898
  שרעבי רחל
בן זוג: יוסף
  שרף (לוסטיג) בלנקה לבנה
שרעבי מרים
בן זוג: סעדיה
  שרעבי (רצון) רחל   שרף (אפל) גרדה טובה
שרעבי מרים
הורים: רצון; בן זוג: נתן; לידה: 1913
  שרעבי רחל
בן זוג: סעדיה
  שרף דב
שרעבי משה   שרעבי רצון   שרף חיים
שרעבי (בן סעדיה) נתן   שרעבי שולי שאלתיאל   שרף חיים
הורים: יהודה, פסיה; בת זוג: אלקה; לידה: 1917
שרעבי נתן
הורים: שלמה; בת זוג: ברכה; לידה: 1898
  שרעבי שושנה   שרף חיים
הורים: משה, יהודית יטי; לידה: 1929
שרעבי נתן
הורים: עודד, לאה לואלה; בת זוג: מרים; לידה: 1910
  שרעבי (בן יואש) שלום   שרף יהודה
שרעבי נתנאל   שרעבי שלום   שרף יהודית יטי
שרעבי סעדיה   שרעבי שלמה   שרף יחזקאל
שרעבי סעדיה
בת זוג: מרים
  שרעבי שמחה   שרף יעקב
הורים: אהרון ארתור, גרדה טובה; לידה: 1948
שרעבי סעדיה
בת זוג: רחל
  שרעבי שמשון   שרף יעקב
הורים: דב, מכלה; בת זוג: רגינה
שרעבי עובדיה   שרעבי שרה
בן זוג: גבריאל
  שרף מכלה
שרעבי עודד   שרעבי שרה
בן זוג: מאיר
  שרף מרים
שרעבי ענת   שרעבי שרה
בן זוג: יפת
  שרף משה