איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אלקד להמן אילנה   מושכל (גולדברג) אילנה לנה   נוימן ליאון אריה
אפלשטיין יעקב יקי   מלמן יוסי   פלצ'י (הורביץ) לאורה
הלפרין (פרידמן) אידה יהודית   מרנץ (סולאי) ציפי   קיש שליט סוניה ויקטוריה