איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולדנברג מאיר וולף   לוי עובדיה   פרץ מרדכי
גרטי יצחק   פרבר (שטנזברג) אנה   רוזנפלד (פוחצ'בסקי) אלישבע
וויט מרים   פרבר יוסף ג'וסי   שבלת (שיבולת) שלמה
טל אלכסנדר   פרייס (רוזנפלד) מונה   שני (בוארון) מלכה